rhy.fi
Metsästys

SAALISKIINTIÖT JA VIERASLUVAT 2021

Kesäkokouksessa päätettiin seuraavista kiintiöistä:
Seuran jäsenen saaliskiintiö on enintään kahdeksan (8) kanalintua jahtikauden aikana, joista vain yksi (1) saa olla metsolintu (metso tai koppelo).
Riekko on edelleen rauhoitettu
.

MUISTAKAA TARKISTAA METSÄSTYSAJAT OSOITTEESTA RIISTA.FI

Vierasluvat 2021

maksu €/
riistalaji

vesilinnut

  karhu  jänis kettu/ supi kanalinnut   kyyhky  
päivä 
     0,00    ei     myydä
  0,00      0,00   20,00
    0,00
 
kausi
     0,00   100,00/
henkilö,
max. 5 hlöä  0,00      0,00   ei myydä  0,00
 
erillinen
kaatomaksu
      ei  200,00      ei        ei       ei        ei  

Vierasluvalla ammuttu kanalintu on pois isännän_kiintiöstä.
MUISTAKAA! Vieraan mukana on oltava aina seuran jäsen kaikessa metsästyksessä. Mikäli jäsen ei ole vieraan mukana, syyllistyy vieras luvattomaan metsästykseen
.
Karhujahtiin max. vierasmäärä viisi henkilöä.
Ketusta ei makseta "kaatomaksua" muille kuin seuran jäsenille.
Muistakaa! Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus ja jopa velvollisuus tarkistaa metsästysmaillamme liikkuvien metsästäjien oikeudet metsästykseen alueellamme.

Seurantilinumero FI8951940720191712

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua