rhy.fi
Metsästys

SAALISKIINTIÖT JA VIERASLUVAT 2023

Kesäkokouksessa päätettiin seuraavista kiintiöistä:
Seuran jäsenen saaliskiintiö on enintään kuusi (6) kanalintua jahtikauden aikana, joista vain yksi (1) saa olla metsolintu (metso tai koppelo).
Riekko on edelleen rauhoitettu
.

MUISTAKAA TARKISTAA METSÄSTYSAJAT OSOITTEESTA RIISTA.FI

Vierasluvat 2023

maksu €/
riistalaji

vesilinnut

  karhu  jänis kettu/ supi kanalinnut   kyyhky majava
päivä 
     0,00   30/vrk
  0,00      0,00   20,00
    0,00
20,00
kausi
     0,00   100,00/
henkilö,
max. 4 hlöä  0,00      0,00   ei myydä  0,00
 
erillinen
kaatomaksu
      ei  200,00      ei        ei       ei        ei  

Henkilö joka omistaa seuran sisällä mökin tai tontin on mahdollista ostaa nk. mökkilupa joka oikeuttaa metsästämään pienriistaa ja pienpetoja hintaan 100€/ kausi saaliskiintiön mukaisesti, lupa käsittää yhden kiintiön. Hirvimetsälle tulevat vieraat jotka toimivat ampujina heille maksu 100€ / pvä ja kaatomaksu vasa 100€ ja 200€ aikuinen.Vierasluvalla ammuttu kanalintu on pois isännän
_kiintiöstä.
MUISTAKAA! Vieraan mukana on oltava aina seuran jäsen kaikessa metsästyksessä. Mikäli jäsen ei ole vieraan mukana, syyllistyy vieras luvattomaan metsästykseen
.
Karhujahtiin max. vierasmäärä neljä henkilöä.
Ketusta ei makseta "kaatomaksua" muille kuin seuran jäsenille.
Muistakaa! Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus ja jopa velvollisuus tarkistaa metsästysmaillamme liikkuvien metsästäjien oikeudet metsästykseen alueellamme.

Seurantilinumero FI8951940720191712

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös